PALIWO STAŁE

Tona Polska

Komin TONA Tec
Komin do pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania.
TONAtec - Rodzaje paliw
Ceramiczny system odprowadzenia spalin przeznaczony do spalania:
- Oleju
- Gazu
Technika grzewcza
TONAtec zapewnia możliwości podłączenia
- palenisk niskotemperaturowych o zamkniętej komorze spalania
- palenisk o bardzo wysokiej wartości opałowej
Charakterystyka pracy
System kominowy TONAtec zapewnia odprowadzenie spalin.
- w nadciśnieniu do 200 Pa
- środowisko pracy- suche lub mokre
- możliwość pracy bez pobierania powietrza z pomieszczenia (pobór powietrza z zewnątrz budynku).  Powietrze z atmosfery doprowadzane jest w systemie TONAtec bezpośrednio do paleniska.
- możliwość podłączenia więcej niż jednego kotła gazowego lub olejowego
- prosty i szybki montaż
- rury ceramiczne oznakowane CE z połączeniem kielichowym
- do kotłów z zamkniętą komorą spalania
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 160 stC
- łączenie rur ceramicznych za pomocą silikonu TONAcerasecur
- klasyfikacja T160 P1 W2 O00 (L90)

Czytaj więcej...

All Rights Reserved © 2013 - www.alldach.eu
Projekt i wykonanie: www.epix.com.pl